Cook book written in Java
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
Piotr Dergun 105982d81a usunięcie .project 6 years ago
src testy jednostkowe 10 years ago
.gitignore zaaktualizowany .gitignore 6 years ago
README.md readme 6 years ago
no_img_recipe.jpg defaultowy obrazek 10 years ago
pom.xml JUnit tests moved to Maven 10 years ago

README.md

Książka Kucharska

Projekt książki kucharskiej napisany w Javie, projekt zaliczeniowy 2014.

Cechy aplikacji:

  • wykorzystanie bazy SQLite do agregacji danych (przepisów)
  • wzorzec architektoniczny - MVC (Model-View-Controller)
  • trzy wzorce projektowe: Builder (budowanie nowego obiektu przepisu), Strategy (wyszukiwanie przepisów), Observer ()
  • Maven generuje wykonywalny jar z dołączonymi zależnościami
  • klasy abstrakcyjne, polimorfizm
  • 5 testów jednostkowych

Grzegorz Bracha & Piotr Dergun